SEZNÁMENÍ  S  PROVOZEM  A  SLUŽBAMI

KOMPOSTÁRNY  BIOODPADU  V OLŠANECH

Od roku 2017 začíná provoz kompostárny bioodpadu v OLŠANECH.

- Technologie kompostování je patentovaná technologie UKS – uzavřený kompostovací systém. Tato technologie spočívá na smísení upraveného materiálu v určitém poměru uhlíku a dusíku a jeho následné uložení do plastových vaků. Materiál uložený ve vakách je za kontroly teploty provzdušňován. Ovladatelný tok vzduchu uvnitř vaku vytváří optimální podmínky pro aerobní aktivitu,díky které může kompostovací proces probíhat bez vytváření nepříjemných zápachů. Celý proces probíhá v uzavřeném systému, kompostovaný materiál není vystaven venkovnímu prostředí.

- Provoz kompostárny se bude řídit PROVOZNÍM ŘÁDEM, který je zveřejněn v Menu této stránky

- Pro obce, které budou mít zájem o likvidaci a odvoz biologicky rozložitelného odpadu je připraven ceník, který je rovněž uvedený v MENU této stránky

- Vlastníkům lesa odvezeme dřevní odpad z těžby, či čištění mezí zcela zdarma, aby se nepálili větve v krajině a tím eliminovali možnost požáru.

- Další informace Vám rádi poskytneme buď na tel.čísle 607469064, nebo e-mail westin.sro@hotmail.cz

 

- Odkaz na video :    www.youtube.com/watch?v=ShXn5ISMeSc

                                  www.youtube.com/watch?v=RPly13V6rM8