Výkup slámy na řádku v ceně 600,- Kč. za tunu

Platba zálohově do předu 1200,- Kč./ ha. + doplatek ihned po zvážení slisované hmoty
 
Kontakt 732 423 874, Antonín Novotný,