WESTIN GREEN s.r.o., 588 56 Olšany 16, IČ: 05500711, DIČ:CZ05500711

e-mail: westingreen@seznam.cz

tel: - služby, nákup slámy a prodej sena a slámy     607 469 064   

 - dispečink svozové linky bioodpadu                 

   

Firma vznikla v roce 2016 a zabývá se převážně službami v zemědělství.
Jejím hlavním programem je svoz biologicky rozložitelného odpadu a posklizňová linka na pícniny a slámu. 
Dále je to nákup slámy na řádku a prodej  sena a slámy lisované do válcových nebo hranatých balíků dle potřeby zákazníků.

Činnost fimy

- služby nejen pro zemědělskou výrobu

- nákup slámy, sena na řádku

- prodej sena a slámy ve válcových či hranatých balících

- kontejnerová doprava ,kontejnéry 20,30 a 40 m3., s nosností 20 t.

 

Fotogalerie: WESTIN GREEN