Hospodaříme na 50 ha zemědělské půdy. Na pozemkách je trvalý travní porost, který je z části spásán masným skotem.
Naší činností je tedy chov masnného skotu a  prodej zástavového skotu.
Dále sušíme a prodáváme seno pro koně.
Vykupujeme slámu na řádku
Provádíme služby pro zemědelskou výrobu
 
 

Pro KOMPOSTÁRNU bioodpadu v Olšanech provádíme tyto činnosti.

- drcení a odvoz dřevní hmoty ( veškeré větve, klestí a jiný dřevní odpad po těžbě či čištění mezí)
 

  V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.