V současné době se snažíme naplnit kapacitu kompostárny.

Oslovili jsme letáčkem obecní úřady v okolí a začali jsme již uzavírat první smlouvy pro příští rok.

Kapacita je omezená a obecní úřady, které chtějí řešit likvidaci bioodpadu a chtějí ušetřit, by neměli váhat a co nejdříve nás kontaktovat na tel.607 469 064